Spiffy

Spiffy

ฟรี
Spiffy เป็นขั้นสูง Gmail แจ้งให้ทราบถึงโปรแกรมสำหรับ Windows น
คะแนนผู้ใช้
4.7  (3 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.5
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 6 รางวัล
Spiffy เป็นขั้นสูง Gmail แจ้งให้ทราบถึงโปรแกรมสำหรับ Windows. Features:
สนับสนุนอิสระ Gmail และ Google Apps จดหมาย
ตรวจสอต้อง 5 บัญชีของในกล่องเอกสารหรือกำหนดเอง Label
Customize ส่วนติดต่อ, แจ้งให้ทราบถึง, เสียงเตือนและมากขึ้น!
บอก Me Again วามสามารถของคุณสมบัติเพื่อคิดถึงคำเตือน
ของพร็อกซีสนับสนุนสำหรับบริษัทเครือข่าย
เริ่มโปรแกรมอัตดนมัติซ่อนฟังก์ชัน
วิ่งหนีจาก USB และขับเครือข่าย
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: